Aktuality

Aktuality SNS IAML

10.10.2022 Aktuality

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia

Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček, Eugen Suchoň, Ernest Zahovay
01.09.2022 Aktuality

Music documents in memory institutions in Slovakia

The presentation comprises a series of audio-visual documents about institutions which administer music documents of various kinds in Slovakia.