Aktuality

Aktuality SNS IAML

03.01.2022 Aktuality

Medzinárodný kongres IAML v Prahe, 24. – 29. 7. 2022

Pozývame vás do Prahy na výročný kongres Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML).
27.05.2021 Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy II a Levočská lutnová tabulatúra

Dlhodobý projekt spracovania a sprístupnenia prameňov k starším dejinám hudby na Slovensku pokračoval pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a vďaka podpore Fondu na podporu umenia v roku 2020/2021 spracovaním ďalších pramenných súborov z bohatej hudobnej histórie Nitry a Bratislavy.
01.05.2020 Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy

Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia je dlhodobý projekt, ktorý sa realizuje pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a s pomocou Fondu na podporu umenia.