Aktuality

Aktuality SNS IAML

01.09.2022 Aktuality

Music documents in memory institutions in Slovakia

The presentation comprises a series of audio-visual documents about institutions which administer music documents of various kinds in Slovakia.
03.01.2022 Aktuality

Medzinárodný kongres IAML v Prahe, 24. – 29. 7. 2022

Pozývame vás do Prahy na výročný kongres Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML).