Cantus Planus in Slovacia

  • Domov
  • Cantus Planus in Slovacia

Databáza Slovak Early Music Database – Cantus Planus in Slovacia je zameraná na sprístupnenie najstarších rukopisov a notovaných fragmentov zo Slovenska (od neskorého 11. storočia do začiatku 16. storočia). Databázu koordinuje Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s ďalšími akademickými, vzdelávacími, knižničnými, archívnymi a muzeálnymi inštitúciami. Od roku 2012 je databáza súčasťou medzinárodnej centrálnej siete databáz stredovekých liturgických textových a hudobných prameňov Cantus Index Network.