Cookies

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 1. 11. 2022.

1. ÚVOD

Naša webová stránka https://www.iamlslovakia.sk (ďalej len "webstránka") používa cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre zjednodušenie sú ďalej všetky technológie označované ako „cookies“). Cookies sú umiestňované aj tretími stranami, ktorých služby využívame. V ďalšom texte nižšie vás informujeme, ako používame cookies na našej webstránke.

2. ČO SÚ TO COOKIES?

Súbor cookie je krátky jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webstránky a váš prehliadač ho ukladá na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, môžu byť počas vašej ďalšej návštevy odoslané späť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

3. ČO SÚ TO SKRIPTY?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. ČO JE TO WEBOVÝ MAJÁK ALEBO PIXELOVÁ ZNAČKA?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom webových majákov sa o vás ukladajú rôzne údaje.

5. COOKIES

5.1 TECHNICKÉ ALEBO FUNKČNÉ COOKIES

Niektoré súbory cookies zabezpečujú, aby určité časti webstránky fungovali správne a aby vaše používateľské nastavenia ostali rozpoznané. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčíme návštevu našej webstránky. Vďaka tomu nemusíte pri návšteve našej webstránky opakovane zadávať rovnaké informácie. Tieto cookies môžeme používať bez vášho súhlasu.

5.2 ŠTATISTICKÉ COOKIES

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok.

5.3 MARKETINGOVÉ/SLEDOVACIE COOKIES

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

6. UKLADANÉ COOKIES

COOKIE_IAML
typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Informácia, kedy bola zobrazená cookies lišta, aby sme Vám ju opäť pri ďalšej návšteve zobrazili.
exspirácia: 6 mesiacov
adresa: SNS IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, Slovensko 

marketing_cookie_tx
typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Informácia o vašich nastavených cookies preferenciách.
exspirácia: 6 mesiacov
adresa: SNS IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, Slovensko 

ckey, ckid, cusername

typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Pre prihlásenie návštevníkov na stránku
exspirácia: po odhlásení alebo po vypršaní session
adresa: SNS IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, Slovensko 

Google reCaptcha
typ: Marketing/tracking/technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Môže analyzovať prenos (potenciálne obsahujúci osobné údaje používateľov) s cieľom filtrovať časti prenosu rozpoznané ako roboty a „zabrániť automatizovanému softvéru v kompromitovaní zákazníckych účtov“..
exspirácia: 6 mesiacov
adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

7. SÚHLAS

Keď navštívite našu webstránku po prvý raz, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookies. Akonáhle kliknete na "Povoliť  nastavenia", vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies a doplnkov, ktoré ste označili vo vyskakovacom okne, používali tak, ako je popísané  v týchto zásadách používania cookies. Používanie súborov cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že naša webstránka už potom nemusí fungovať správne.
Môžete však zvoliť a označiť len vybrané cookies, označíte ich zaškrtnutím poľa pri názve kategórie (Analytické alebo Marketingové) a stlačíte tlačidlo Uložiť nastavenia.
Funkčné cookies sú zapnuté vždy. Môžete ich vypnúť cez nastavenia vo vašom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade webstránka nemusí byť plne funkčná.

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov:
• Máte právo vedieť, načo potrebujeme vaše osobné údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať a ako dlho sa budú uchovávať.
• Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
• Právo na opravu: máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje, kedykoľvek budete chcieť.
• Ak nám dáte svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
• Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
• Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Vyhovieme vám, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Pre uplatnenie týchto práv nás, prosím, kontaktujte. Podrobnosti o kontakte nájdete v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nakladania s vašimi údajmi, budeme radi, keď sa obrátite na nás, ale máte tiež právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov). V

9. POVOLENIE/ZAKÁZANIE A ODSTRÁNENIE SÚBOROV COOKIES

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.
Upozorňujeme, že ak zakážete všetky súbory cookies, naša webstránka nemusí pracovať správne. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookies a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

SNS IAML, Michalská 10, 815 36 Bratislava, Slovensko