Tematické katalógy

  • Domov
  • Tematické katalógy

Katarína Burgrová: Tematický katalóg zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty
Prešov 2024, 67 s.

Publikácia prináša súčasný stav výsledkov niekoľkoročného výskumu autorky. Práca je zverejnená iba v elektronickej podobe, čo umožňuje priebežnú aktualizáciu. Obsah tvorí charakteristika a opis celej zbierky podľa hudobných druhov a foriem, repertoár, základné údaje o autoroch skladieb. Prináša i pohľad do histórie Smolníka a Smolníckej Huty, ako aj cenné informácie o miestnych hudobníkoch v období 18. a zač. 19. storočia. Samostatnú časť tvorí abecedne zoradený katalóg spracovaný podľa zásad RISM (Répertoire International des Sources Musicales), kde sa v zápisoch nachádza spracovaná celá zbierka.

Spracovanie tejto práce formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.