Aktuality

Hudobné dokumenty v pamäťových inštitúciách na Slovensku II

13.03.2024 Aktuality

Predstavujeme druhú sériu videodokumentov

Projekt Slovenskej národnej skupiny IAML

V roku 2023 a 2024 vznikla v rámci tohto projektu druhá séria krátkych zvukovo-obrazových dokumentov o slovenských inštitúciách, ktoré spravujú hudobné dokumenty. 

Hlavnou myšlienkou projektu je predstaviť hudobné knižnice, archívy, múzeá, a strediská dokumentácie hudby na Slovensku a podať obraz súčasnej situácie týchto pracovísk, ich špecifík a odborného potenciálu, ako aj podpora spolupráce a zdieľanie poznatkov o tomto segmente kultúry.

  • Archív mesta Bratislavy
  • Archív Opery Slovenského národného divadla
  • Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre
  • Turčianska knižnica
  • Západoslovenské múzeum

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.