Ciele IAML

​Základnými cieľmi IAML sú:

 • ​Podporovať a propagovať činnosti knižníc, archívov a dokumentačných centier zaoberajúcich sa hudbou a hudobnými materiály, posilniť spoluprácu medzi inštitúciami a jednotlivcami, ktorí pracujú v týchto oblastiach a zverejňovať informácie týkajúce sa ich práce.
 • Podporovať lepšie porozumenie kultúrneho významu hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk na národnej i medzinárodnej úrovni.
 • Podporovať a uľahčovať realizáciu projektov v oblasti hudobnej bibliografie, hudobnej dokumentácie a vedy o hudobnej knižnici na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Podporovať dostupnosť všetkých publikácií a dokumentov týkajúcich sa hudby, a to najmä podporovať medzinárodnú výmenu a požičiavanie.
 • ​Povzbudzovať a podporovať rozvoj noriem vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú asociácie.
 • Podporovať dostupnosť vhodného odborného vzdelávania a prípravy.
 • Podporovať bibliografickej kontroly hudobných materiálov všetkých druhov.
 • Podporovať ochranu a uchovávanie hudobných dokumentov všetkých období.
 • ​Spolupracovať s ďalšími organizáciami v oblasti knihovníctva, bibliografie, archívnictva, dokumentácie, hudby a hudobnej vedy.
 • ​Usporiadať každoročne medzinárodný kongres svojich členov.
 • ​Vydávať časopis zaoberajúci sa všetkými záležitosťami odborného záujmu.