Vedenie

Predsedníctvo od r. 2018

Predsedníčka:  PhDr. Anna Žilková, CSc., Hudobné centrum

Zástupca: Bc. Jana Pražienková, Univerzitná knižnica Bratislava, Hudobný kabinet

Člen predsedníctva: Mgr. Ľudmila Katová, Verejná knižnica Jána Bocatia  v Košiciach

 

Predchádzajúci predsedovia:

2004 – 2018 PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica

1993 – 2004 PhDr. Emanuel Muntág, Slovenská národná knižnica