Zborníky Pramene slovenskej hudby

  • Domov
  • Zborníky Pramene slovenskej hudby

PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY 

Zborníky z konferencií poriadaných Slovenskou národnou skupinou IAML

Pramene slovenskej hudby I.: Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. 
(13. – 14. 9. 2011, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov)

Pramene slovenskej hudby II.: 1. Pramene sakrálnej hudby, 2. Hudobné knihovníctvo a jeho význam v znalostnej spoločnosti. 
(25. – 26. 9. 2012, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)

Pramene slovenskej hudby III.: 1. Písomné hudobné pramene osobností 20. storočia na Slovensku, 2. spracovanie hudobných dokumentov do informačných systémov, prínos pre bádateľa a čitateľa, digitalizačné projekty. 
(23. – 24. 9. 2013, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice)

Pramene slovenskej hudby IV.: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. 
(24. – 25. 9. 2014, Katedra hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline)

Pramene slovenskej hudby V.: 1. Písomné hudobné pramene 16. – 18. storočia na Slovensku, 2. Služby pre osoby so zdravotným postihnutím, Autorský zákon a Metodika spracovania hudobných dokumentov, Virtuálna národná fonotéka. 
(22. – 23. 9. 2015, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči)

Pramene slovenskej hudby VI.: 1. Horizonty hudobnej pedagogiky. Hudobno-pedagogický výskum – pramene, tradície a kontexty. Hudobno-pedagogická literatúra – jej minulosť a súčasnosť, 2. Digitalizácia gramofónových platní. Metodika spracovania hudobných dokumentov. Praktické problémy hudobného knihovníctva na Slovensku. 
(6. – 7. 9. 2016, Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF, Nitra)

Pramene slovenskej hudby VII.: 1. Ľudová a umelecká hudba vplyvy, aspekty, divergencie. Osobnosti zaoberajúce sa ľudovou tvorbou, 2. Práca s hudobnými fondmi a zbierkami na Slovensku a v Čechách. 
(26. – 27. 9. 2017, Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice, Bratislava)

Pramene slovenskej hudby VIII.: Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach
(25. – 26. 9. 2018, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice)

Pramene slovenskej hudby IX. Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach.
(27. – 28. 11. 2019, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Prešov) 

Pramene slovenskej hudby X. Hudba a výtvarné umenie 
(22. – 23. 9. 2021 Podtatranská knižnica, Poprad) 

Pramene slovenskej hudby XI. Hudba a liturgia. 
(19. – 20. októbra 2022, Záhorské múzeum, Skalica)
Poznámka: Pri čítaní zborníka v programe Adobe Acrobat odporúčame zapnúť dvojstranové zobrazenie pre komfortné čítanie tabuliek na stranách 146 – 151 a 186 – 187. V prípade tlače odporúčame zachovať predvolený formát zborníka.