Aktuality

Pramene slovenskej hudby XIII

25.03.2024 Aktuality

Pozvánka a prihláška na konferenciu, október 2024

 

Slovenská národná skupina IAML a Hudobné centrum si Vás dovoľuje pozvať

na 13. konferenciu cyklu Pramene slovenskej hudby s názvom

Hudobné pamiatky v pamäťových, vedeckých a kultúrnych inštitúciách,

ktorá sa uskutoční v dňoch 23. a 24. októbra 2024 v priestoroch Hudobného centra v Bratislave.

Jej obsahovým zameraním nadviažeme na minuloročnú konferenciu Hudobniny, audio- a audiovizuál­ne dokumenty v premenách času, ktorá otvorila ďalší priestor pre úvahy o hudobných prameňoch, najmä smerom k ich inštitucionálnemu zázemiu a spracovaniu. Návrh tematických okruhov:

• vznik a história hudobnej pamiatky / fondu / zbierky

• osobnosti, ktoré ovplyvnili osudy hudobných fondov a zbierok

• digitálne zbierky

• formy spracovania hudobných pamiatok

Budeme radi, ak sa podujatia zúčastníte. V prípade Vášho záujmu o aktívnu či pasívnu účasť prosíme o vyplnenie online formulára najlepšie obratom a najneskôr do 16. septembra 2024, pokiaľ budete potrebovať rezervovať ubytovanie, alebo do 1. októbra 2024 bez ubytovania. Ďakujeme.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný vedecký zborník v elektronickej podobe. Počas konferencie budú príspevky limito­vané trvaním 15 – 20 minút. Celkový rozsah textu príspevkov do zborníka je maximálne 20 normostrán.

Konferencii bude predchádzať plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny IAML, na ktorú pozývame všetkých jej členov a sympatizantov.