Členovia SNS IAML

Hudobné centrum

Michalská 10, 815 36 Bratislava
Navštíviť stránku

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta

Katedra hudby
Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
Navštíviť stránku

Konzervatórium Žilina

J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
Navštíviť stránku

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra
Navštíviť stránku

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 05801 Poprad
Navštíviť stránku

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica
Navštíviť stránku

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu

Štúrova 36, 054 65 Levoča
Navštíviť stránku

SNM-Hudobné múzeum

Žižkova 18, 811 02 Bratislava
Navštíviť stránku

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum, Hudobné Átrium
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: svkbb@svkbb.eu
Navštíviť stránku 

Turčianska knižnica v Martine

Verejná regionálna knižnica pre okresy Martin a Turčianske Teplice
Divadelná 4619/5, 036 01 Martin
Navštíviť stránku

Univerzita Komenského Filozofická fakulta

Katedra muzikológie
Gondova P. O. Box 32, 814 99 Bratislava
Navštíviť stránku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta

Katedra hudby
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Navštíviť stránku

Univerzitná knižnica

Hudobný kabinet
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Navštíviť stránku

Ústav hudobnej vedy SAV

Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
Navštíviť stránku

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Hlavná 48, 042 61 Košice
Navštíviť stránku

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Hasičská 1, 911 82 Trenčín
Tel.: 032 / 746 0711
Navštíviť stránku

Vysoká škola múzických umení

Ústredná knižnica
Zochova 1, 813 01 Bratislava
Navštíviť stránku

Záhorské múzeum v Skalici

Námestie slobody 13 , 909 01 Skalica
Navštíviť stránku

PaeDr. Martina Božeková

individuálny člen
Martin

doc. Mgr. art. Karol Medňanský, CSc.

individuálny člen
Prešov