Členovia SNS IAML

Hudobné centrum

predsedníčka SNS IAML
PhDr. Anna Žilková, CSc.
Michalská 10, 815 36 Bratislava
Navštíviť stránku

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta

Katedra hudby
Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
Navštíviť stránku

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra
Navštíviť stránku

PaeDr. Martina Božeková

individuálny člen
Martin

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu

Štúrova 36, 054 65 Levoča
Navštíviť stránku

Slovenské národné múzeum

Hudobné múzeum
Žižkova 18, 811 02 Bratislava
Navštíviť stránku

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Navštíviť stránku

Univerzita Komenského Filozofická fakulta

Katedra muzikológie
Gondova P. O. Box 32, 814 99 Bratislava
Navštíviť stránku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta

Katedra hudby
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Navštíviť stránku

Univerzitná knižnica

Hudobný kabinet
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Navštíviť stránku

Ústav hudobnej vedy SAV

Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
Navštíviť stránku

Vysoká škola múzických umení

Ústredná knižnica
Zochova 1, 813 01 Bratislava
Navštíviť stránku