Aktuality

Aktuality SNS IAML

27.05.2021 Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy II a Levočská lutnová tabulatúra

Dlhodobý projekt spracovania a sprístupnenia prameňov k starším dejinám hudby na Slovensku pokračoval pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a vďaka podpore Fondu na podporu umenia v roku 2020/2021 spracovaním ďalších pramenných súborov z bohatej hudobnej histórie Nitry a Bratislavy.
01.05.2020 Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy

Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia je dlhodobý projekt, ktorý sa realizuje pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a s pomocou Fondu na podporu umenia.
06.11.2019 Aktuality

Vychádza nové číslo Fontes

Vol. 66/3, júl - september 2019