Aktuality

Prieskum hudobného knihovníctva na Slovensku

28.02.2023 Aktuality

 

V rámci príprav Seminára slovenských a českých knihovníkov, ktorý sa bude konať 17. a 18. mája 2023 v Hudobnom centre v Bratislave, sa Slovenská národná skupina IAML (SNS IAML) v spolupráci s Hudobným kabinetom Univerzitnej knižnice v Bratislave rozhodla realizovať celoplošný prieskum, ktorého cieľom je získať aktuálne informácie o stave nášho (hudobného) knihovníctva. Realizuje sa prostredníctvom online formulára. Otázky sa týkajú predovšetkým katalogizačnej praxe (používaného knižnično-informačného systému, aplikovania katalogizačných pravidiel a pod.), ale aj odborného zázemia a služieb knižnice.

Výsledky dotazníka a ich vyhodnotenie bude prezentované na májovom seminári.

Pozývame Vás zapojiť Vašu knižnicu do celoslovenského prieskumu zodpovedaním 15 otázok online dotazníka.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.