Aktuality

Stredoveká hudba v strednej Európe: historické knižnice v digitálnom veku. Online prednáška.

03.10.2021 Aktuality

Dávame vám do pozornosti prednášku Martina Haltricha, riaditeľa Knižnice a hudobného archívu Opátstva Klosterneuburg.

Kedy: v stredu 6. októbra 2021 o 17:00 h.
Kde: online prostredníctvom ZOOM
Na prednášku sa prihlásite do 5.10.2021 kliknutím na odkaz: https://forms.gle/bY8WD3Skc3svdxT17

Prednáška je v poradí štvrtou v rámci cyklu Stredoveká hudba v strednej Európe: lokálne prvky – transregionálne vzťahy – medzinárodné výskumy. Cyklus prednášok je jedným z výstupov projektu, na ktorom sa podieľajú vedci z 3 krajín – Masarykovho ústavu a Archívu Českej akadémie vied; Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Ústavu hudobnej vedy Výskumného centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied.

Kláštorná knižnica v Klosterneuburgu je so svojimi viac ako 270 000 zväzkami najväčšou aktívnou kláštornou knižnicou v Rakúsku. Jadrom zbierky je stredoveká knižnica so 1256 rukopismi, z ktorých väčšina bola vyrobená v skriptóriu kláštora, a tiež 860 inkunábulov.

Prednáška predstaví modely, stratégie a (digitálne) projekty s praktickými skúsenosťami z práce so zbierkami. V širšom zmysle ide o konzerváciu, katalogizáciu a obnovu, ktorá zahŕňa aj spracovanie obsahu prameňov. V Klosterneuburgskej opátskej knižnici bol zavedený systém, ktorý umožňuje naďalej kompetentne uchovávať jedinečnú starobylú zbierku na základe digitalizácie, výskumu a mediácie.

Martin Haltrich študoval germanistiku a históriu na viedenskej univerzite. Bol členom výskumného tímu Komisie pre paleografiu a kodikológiu stredovekých rukopisov pri Rakúskej akadémii vied vo Viedni a knihovníkom a archivárom v kláštoroch Melk a Zwettl. V súčasnosti je vedúcim knižného a hudobného archívu Opátstva Klosterneuburg.