Aktuality

Konferencia Pramene slovenskej hudby, Prešov 27.–28.11.2019

11.11.2019 Aktuality

Slovenská národná skupina IAML, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Hudobné centrum si vás dovoľujú pozvať na

9. konferenciu cyklu PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY – 1Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach. 2. Hudobné knihovníctvo na Slovensku 

Podujatie sa uskutoční s finančným príspevkom Hudobného fondu.

 

Program

Streda 27.11.2019 od 9.30 – registrácia účastníkov

11.00 – 12.00 hod. Plenárne zasadnutie členov Slovenskej národnej skupiny IAML

Konferencia

13.30 – 15.00 hod.

1. Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach

Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.: Vplyvy architektúry na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín

PhDr. Eva Veselovská, PhD.: „Genii locorum“ – stredoveké hudobné pramene z Kežmarku, zahraničné vzťahy a domáce špecifiká

Mgr. Jánošík Marcel: Pašionál z Prešova

Mgr. Michaela Haviarová, PhD. – Mgr. art. Tomáš Haviar: Spišské renesančné zvonice – stavby pre hlas zvonov

15.00 – 15.30 hod. Prestávka

15.30 – 17.00hod.

PhDr. Bernadeta Kiczková – Mgr. Štefánia Slimáková: Letohrádok Dardanely v Markušovciach a Expozícia klávesových hudobných nástrojov

Mgr. Sylvia Urdová, PhD.: Dokumentácia hudobného života v 70-tych rokoch 20. storočia v Prešove v zbierkovom fonde SNM-Hudobného múzea v Bratislave

Mgr. Dominika Machutová, PhD.: Zvozový hudobný materiál z lokality Prešov uložený v Literárnom archíve SNK

Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.: Václav Trojan: Zrúcaná katedrála – hudobná reflexia vojnovej tragédie

 

18.00 hod. Koncert v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava

 

Štvrtok 28.11.2019 

9.00 – 10.30

Mgr. Zlatica Kendrová, PhD.: Michal Vilec v zbierkovom fonde SNM-Hudobného múzea v Bratislave

Mgr. Renáta Kočišová, PhD.: Prieniky hudby a architektúry v tvorbe Michala Vileca

2. Hudobné knihovníctvo na Slovensku

Bc. Jana Pražienková: Stav hudobných pracovísk vo verejných knižniciach na Slovensku

_____________________________________________________________

KONTAKT: info@iamlslovakia.sk ,+421 (2) 2047 0310, +421 911 980 328

Podujatie sa uskutoční s finančným príspevkom Hudobného fondu.