Aktuality

HUDOBNINY, AUDIO- A VIDEODOKUMENTY V PREMENÁCH ČASU

16.10.2023 Aktuality

Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier

(SNS IAML)

Hudobné centrum

Konferencia a plenárne zasadnutie SNS IAML

25. – 26. októbra 2023

Študovňa Hudobného centra, blok B, Michalská 10, Bratislava

  

PROGRAM (PDF)

Streda 25.10.2023

od 9.00  registrácia účastníkov

10.00 – 12.00 Plenárne zasadnutie slovenského IAML (pre členov a sympatizantov SNS IAML)

***

Konferencia Hudobniny, audio- a audiovizuálne dokumenty v premenách času

13.30 – 15.00

Dominika Machutová: História uchovávania hudobných dokumentov v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice

Marcel Jánošík: Metodológia spracovania hudobných rukopisov v Literárnom archíve SNK  

Karol Medňanský: Afektová teória a hudobná rétorika a ich prejavy v 1. časti Sonáty č. 1 G dur pre violu da gamba a obligátne čembalo BWV 1027 Johanna Sebastiana Bacha

 15.00 – 15.15 Prestávka

15.15 – 16.45

Veronika Buríková Bakičová: Spolupráca slovenského hudobného knihovníctva s Medzinárodným združením hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML) z pohľadu archívnych dokumentov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Imrich Šimig: Za banskobystrickým bigbítom

Martina Kamenská: Audioprojekt "Naše zvony a ich zvonári" ako fundamentálny prameň pre hudobno-vedecké bádanie

18.30 Neformálne stretnutie

Štvrtok 26.10.2023

8.30 – 9.30

Eva Vadkerti a Radka Zajíčková Benžová: Konzervovanie, reštaurovanie a archivácia vybraných hudobnín z pozostalosti M. Ruppeldta v zbierkach Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Brigita Hradská: Reštaurovanie - Príbeh objavených fotografií v SNM - Hudobnom múzeu

9.30 – 10.00 Prestávka

10.00 – 11.00

Stretnutia pracovných skupín SNS IAML