Aktuality

Vyhlásenie IAML o solidarite s Ukrajinou

12.03.2022 Aktuality

Medzinárodná asociácia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML) sa pripája k medzinárodným hudobným a knižničným komunitám v odsudzovaní brutálnej a nevyprovokovanej invázie na Ukrajinu zo strany susedného Ruska.

IAML bola založená v roku 1951. Ničenie druhej svetovej vojny výrazne ovplyvnilo dokumentárne hudobné dedičstvo mnohých európskych krajín. Mnohé knižnice boli úplne zničené a mnohé ďalšie mali zdecimované fondy. Vznikla naliehavá potreba urobiť komplexnú inventúru hudobných prameňov a znovu nadviazať medzinárodné kontakty medzi vedcami. Teraz musíme zastaviť toto nezmyselné opakovanie histórie. Sme solidárni so statočnými ľuďmi na Ukrajine a máme vážne obavy o bezpečnosť našich kolegov. 

Knižnice sú útočiskom humanistických princípov so základným rešpektom k právam a dôstojnosti každého človeka. Archívy a dokumentačné centrá krajiny chránia jej kultúrne dedičstvo a Ukrajina má bohaté kultúrne dedičstvo, ktoré je blízke srdcu jej obyvateľov. IAML je medzinárodné združenie, ktoré bráni mier a demokratické hodnoty. Vojna sa musí zastaviť a Ukrajina bude slobodnou, prosperujúcou a nezávislou krajinou.