Aktuality

SEMINÁR SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH HUDOBNÝCH KNIHOVNÍKOV, BRATISLAVA 17. – 18. 5. 2023

21.04.2023 Aktuality

Pozývame Vás na Seminár slovenských a českých hudobných knihovníkov, ktorý sa bude konať v dňoch 17. a 18. mája 2023 v Bratislave, v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislava na Klariskej ulici.

Podujatie pripravuje Slovenská národná skupina IAML (SNS IAML) v spolupráci s Českou národnou skupinou IAML a pôjde o prvé spoločné česko-slovenské podujatie po 30 rokoch.

Seminár, na ktorom by sme si radi vymenili informácie a skúsenosti z oblasti hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku, bude zameraný na metodiku spracovania hudobnín, audio- a audiovizuálnych dokumentov, s viacerými tematickými okruhmi a priestorom na diskusiu. 

Program seminára

V prípade Vášho záujmu o seminár si vás z organizačných dôvocov dovoľujeme požiadať o vyplnenie  prihlasovacieho formulára čo najskôr, najmä ak máte záujem o rezerváciu ubytovania.

V rámci príprav seminára sa SNS IAML v spolupráci s Hudobným kabinetom Univerzitnej knižnice rozhodla realizovať prieskum, ktorého cieľom je získať aktuálne informácie o stave nášho hudobného knihovníctva. Pozývame Vás zapojiť vašu knižnicu do celoslovenského prieskumu zodpovedaním 15 otázok online dotazníka. 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.