Aktuality

PROGRAM Seminára slovenských a českých hudobných knihovníkov

01.05.2023 Aktuality

Bratislava 17. a 18. mája 2023

Seminárna sála UKB, Klariská 5, Bratislava

Streda 17.5.2023

od 8.00Registrácia

10.00 – cca 12.00

Otvorenie Seminára

Ľudmila Rohoňová (Slovenská národná knižnica, Martin, odd. Národná bibliografia): Slovenská národná knižnica a KIS3G

Veronika Bakičová (Univerzitná knižnica Bratislava, Hudobný kabinet): Stav spracovania hudobných dokumentov  na Slovensku na základe výsledkov dotazníkového prieskum

Hana Borková (Hudební oddělení Národní knihovny ČR): Postupy v katalogizační praxi podle RDA u dokumentů s hudebním obsahem v ČR, 1. část: 

• výstup z dotazníku k aktuálnímu stavu katalogizační praxe v českých knihovnách • www stránka pro katalogizátory na webu ČNS IAML  stručné představení • www stránka katalogizační politiky na stránkách NK ČR • katalogizační praxe jmenného popisu hudebnin podle RDA na konkrétních příkladech (případně rozdíly od AACR) • doporučení pro věcný popis a zápis obsazení u dokumentů s hudebním obsahem včetně konkrétních příkladů

12.00 – 14.00 Prestávka

14.00 – 16.30

Veronika Bakičová (Univerzitná knižnica Bratislava, Hudobný kabinet): Klariseum – príbytok 800-ročnej histórie (Krátka prezentácia)

Hana Borková (Hudební oddělení NK ČR): Postupy v katalogizační praxi podle RDA u dokumentů s hudebním obsahem v ČR, 2. část:

• autoritní databáze vazby autor/název budovaná v NK ČR od r. 2006 – stručné představení, ukázka autoritních záznamů a jejich začlenění v bibliografických záznamech • národní autority ČR (portál) – stručné představení • souborný katalog ČR (CASLIN) – stručné představení • katalogizační praxe popisu zvukových dokumentů podle RDA na konkrétních příkladech.

17.00 – cca 19.00    Exkurzie (Slovenská filharmónia, Slovenský rozhlas)

 

Štvrtok 18.5.2023

9.00 – cca 11.00    

Blanka Ellederová (Městská knihovna Praha, Hudební oddělení): 1. Knihovnické standardy z pohledu Městské knihovny v Praze – příklad z praxe. 2. Spolupráce veřejných hudebních knihoven v rámci IAML – možnosti a perspektivy.

Jakub Slovák (MK SR): Autorskoprávne aspekty použitia diel hudobnými knihovníkmi

Daniel Antal: Enhancing the Slovak Music Database: Metadata Linking and Open Data Integration

Záverečná diskusia

cca 11.00 – 13.00     Exkurzie

Ponuka exkurzií do inštitúcií s hudobnými dokumentami a audiodokumentami:

Akademická knižnica VŠMU

Mestská knižnica Bratislava

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ