Aktuality

Dr. Zsuzsa Czagány: Prednáška o stredovekom kódexe z Bratislavy

18.06.2021 Aktuality

Dávame do pozornosti prednášku Dr. Zsuzsy Czagány z Ústavu hudobnej vedy Výskumného centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied na tému A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History (dňa 23. júna 2021 o 17:00 (CET).

Dr. Zsuzsa Czagány je renomovaná maďarská muzikologička, špecialistka na výskum stredovekého chorálu s ťažiskovým zameraním na spracovanie hudby stredovekého ofícia v strednej Európe (neskorostredoveké ofíciá tzv. historiae), hudobnú teóriu (Corpus Hollandrini) a výskum fragmentov. Je vedúcou Oddelenia najstarších dejín hudby Výskumného centra humanitných vied, vedúcou projektu Digital Music Fragmentology. Je autorkou početných monografií (edície Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiae Centralis Europae, Historiae, Traditio Iohannis Hollandrini) a štúdií. Najnovšie publikovala trojzväzkovú edíciu monumentálneho, neskorostredovekého rukopisu, tzv. Varadínskeho antifonára (edícia Musicalia Danubiana 26).

Prednáška A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History bude prezentovať najnovšie muzikologické výskumy tzv. Prayovho kódexu (Mny 1, Maďarská národná knižnica v Budapešti, napísaný po roku 1192), ktorý bol takmer 700 rokov súčasťou knižnice Bratislavskej kapituly sv. Martina. Prezenzácia je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections - International Research (EMCE), ktorý koordinujú Ústav hudobnej vedy SAV, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Prednáška bude mimoriadne inšpiratívna urcite i pre mladých študentov.

Formulár registrácie na prednášku.