Aktuality

Podpora ukrajinským kolegom

10.03.2022 Aktuality

Prezidentka Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML) Pia Shekhter reagovala na Vyhlásenie prezídia Asociácie ukrajinských knižníc Knižničnej komunite Ukrajiny zo dňa 23.2.2022 .

Vyjadrujem hlbokú sústrasť našim statočným kolegom na Ukrajine. Ich vyhlásenie je skutočne silným a dojemným vyhlásením o dôležitosti knižníc v čase krízy, ako aj v čase mieru. Posielam srdečné pozdravy z IAML komunite knižníc na Ukrajine. Naše myšlienky sú s vami! píše Pia Shekhter. 

Nedávno podpísala Pia Shekhter ako prezidentka IAML petíciu CILIP. CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) je britská knižničná a informačná asociácia a aktuálne pracuje na koordinácii podpory pre našich kolegov na Ukrajine od svojich členov a partnerských organizácií. 

Medzinárodné združenia a knižničné organizácie EBLIDA, NAPLES a Public Libraries 2030 vydali spoločné vyhlásenie. Odvolajúc sa na hrdú tradíciu knižníc, ktoré sú otvorené pre každého, vyzvali svojich členov, aby v tejto ťažkej dobe "srdečne prijali ukrajinských utečencov a poskytli im bezpečné miesto. Poskytnite im všetku podporu, ktorú môžete ponúknuť, knihy a iné médiá, ako aj prístup k informáciám a vzdelávaniu. Knižnice môžu byť nápomocné vo vzdelávaní utečencov, najmä detí a mladých ľudí, a organizovať kurzy na osvojenie si prvých prvkov jazyka hostiteľských krajín. Taktiež vyzývame knižnice, aby sa spojili s národnými a miestnymi organizáciami, ktoré poskytujú pomoc (Charita, komunita Sant'Egidio atď.)".

Príklady ako pomáhajú knižnice Ukrajine: