Aktuality

Medzinárodný kongres IAML v Prahe, 24. – 29. 7. 2022

03.01.2022 Aktuality

Pozývame vás do Prahy na výročný kongres Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML).

Hlavným organizátorom kongresu je Česká národná skupina IAML v spolupráci s Mestskou knižnicou v Prahe a Národnou knižnicou Českej republiky.

Kongres IAML sa bude konať v Prahe už po druhýkrát. Prvý pražský kongres sa konal v roku 1991, dva roky po takzvanej zamatovej revolúcii. Organizovala ho vtedy ešte československá národná skupina IAML.

Hlavné kongresové priestory sa nachádzajú v Mestskej knižnici v Prahe, kde sídli jedna z najväčších hudobných knižníc v Českej republike. Ostatné stretnutia sa budú konať v neďalekej Národnej knižnici, konkrétne v Zrkadlovej kaplnke, a v ďalších historických sálach Klementína.

Súčasťou programu sú návštevy množstva pražských inštitúcií spojených s hudbou a hudobnými materiálmi, ako je České múzeum hudby (v ktorom sú vzácne historické pramene a nádherná zbierka hudobných nástrojov), Smetanovo múzeum (spravuje pozostalosť a všetko, čo súvisí so životom Bedřicha Smetanu), Knižnica Hudobnej a tanečnej fakulty AMU (ktorá poskytuje svojim študentom hudobné materiály), Múzeum Antonína Dvořáka (ktoré poskytuje pramene o živote a diele slávneho hudobného skladateľa) a Inštitút Bohuslava Martinů v Prahe a jeho knižnicu, jedno z najmladších centier hudobnej dokumentácie v meste. Budete mať možnosť navštíviť Obecný dom – jeden zo skvostov secesnej architektúry v Prahe, a jeho známu Smetanovu sieň, ktorá bude miestom rozlúčkovej večere kongresu IAML.

Po skončení kongresu sú plánované zájazdy do Brna a Ostravy. Obe mestá sa môžu pochváliť veľkými hudobnými knižnicami a rušným a intenzívnym hudobným životom.

Tešíme sa na vás v Prahe!

Organizačný výbor Česká národná skupina IAML