Aktuality

Konferencia Pramene slovenskej hudby, Poprad 30.9. – 1.10.2020

01.09.2020 Aktuality

Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML)
Podtatranská knižnica v Poprade
Hudobné centrum

si vás dovoľujú pozvať na 10. konferenciu cyklu PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY

1. Slovenská hudba a výtvarné umenie v rôznych perspektívach
2. Hudobné knihovníctvo, dokumentácia, spracovaniea prezentácia hudobných prameňov

30. 9. – 1. 10. 2020
Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská 1548, Poprad

Program

Streda 30. 9. 2020
od 9.30 hod.registrácia účastníkov

11.00 – 12.30 hod.

Plenárne zasadnutie členov Slovenskej národnej skupiny IAML

Konferencia

1. Slovenská hudba a výtvarné umenie v rôznych perspektívach

13.30 – 15.00hod.

Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Vplyvy výtvarého umenia na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín

Mgr. Andrej Šuba, PhD.
Knižné ilustrácie s hudobnými motívmi, ich význam a funkcia v hudobnoteoretických tlačiach z 18. storočia, nachádzajúcich sa v historických knižniciach na území dnešného Slovenska

Mgr. Dominika Machutová, PhD.
Výtvarné umenie v osobnom fonde Vševlada Jozefa Gajdoša

Mgr. Michal Hottmar, PhD.
Existencia a prejavy hudobnej kultúry na zámku v Bytči

15.00 – 15.30 hod. Prestávka

15.30 – 17.00 hod.

PaedDr. Anna Ondrušeková
Vzťah hudobnej a vizuálnej štruktúry

Mgr. Martin Kratochvíl, PhD.
Niektoré aspekty seriálovosti a repetície hudobného a výtvarného prejavu

Mgr. Tabita Sara Elijaš
Zobrazenia vody v hudbe – Úvod do problematiky

19.00 Tatranská galéria v Poprade

SOUNDART – zvukové umenie na Slovensku
Multimediálna prezentácia Petra Machajdíka a Zbyňka Prokopa

Štvrtok 1. 10. 2020
9.00 – 11.00hod.

Mgr. Monika Váleková, PhD.
Hudba v živote a výtvarnej tvorbe Martina Benku

Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.
Symbióza hudobného a výtvarného umenia – skladateľ Eugen Suchoň a akademický maliar Ľudovít Fulla, dvaja veľkí umelci v spoločnom diele pre deti Varila myšička kašičku

2. Hudobné knihovníctvo, dokumentácia, spracovaniea prezentácia hudobných prameňov

PhDr. Peter Michalovič
Hudobné pramene Záhoria a ich prezentácia v múzeu

Bc. Jana Pražienková – Univerzitná knižnica v Bratislave, Hudobný kabinet
Informačná gramotnosť študentov hudby

cca 10.30 – 11.00hod.
Záverečná diskusia a ukončenie konferencie

cca 11.30 – 12.30hod. Prehliadka pamätihodností v Poprade
_________________________________________________________

KONTAKT: info@iamlslovakia.sk ,+421 (2) 2047 0310, +421 911 980 328