Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk

SNS IAML

Slovenská národná skupina IAML (SNS IAML) je nezisková odborná asociácia právnických a fyzických osôb združujúca subjekty zamerané na hudobné knihovníctvo, archívnictvo a dokumentáciu hudby. Je členom Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - IAML).

 

Aktuality SNS IAML

01.05.2020 Knižné novinky

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy

Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia je dlhodobý projekt, ktorý sa realizuje pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a s pomocou Fondu na podporu umenia.
06.11.2019 Aktuality

Vychádza nové číslo Fontes

Vol. 66/3, júl - september 2019
28.10.2019 Aktuality

Kongres IAML 2020 - prihlasovanie príspevkov

Prihlasovanie príspevkov