Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk

SNS IAML

Slovenská národná skupina IAML (SNS IAML) je nezisková odborná asociácia právnických a fyzických osôb združujúca subjekty zamerané na hudobné knihovníctvo, archívnictvo a dokumentáciu hudby. Je členom Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - IAML).

 

Aktuality SNS IAML

25.03.2024 Aktuality

Pramene slovenskej hudby XIII

Pozvánka a prihláška na konferenciu, október 2024
13.03.2024 Aktuality

Hudobné dokumenty v pamäťových inštitúciách na Slovensku II

Predstavujeme druhú sériu videodokumentov
01.03.2024 Aktuality

Kultúra a vzdelávanie v strednej Európe v období stredoveku a raného novoveku

Interdisciplinárna konferencia 11. – 13. marca 2024 v Bratislave
01.03.2024 Aktuality

Music documents in memory institutions in Slovakia II

Introducing the second series of video documentaries
10.10.2022 Aktuality

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia

Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček, Eugen Suchoň, Ernest Zahovay
01.09.2022 Aktuality

Music documents in memory institutions in Slovakia

The presentation comprises a series of audio-visual documents about institutions which administer music documents of various kinds in Slovakia.
03.01.2022 Aktuality

Medzinárodný kongres IAML v Prahe, 24. – 29. 7. 2022

Pozývame vás do Prahy na výročný kongres Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML).
27.05.2021 Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy II a Levočská lutnová tabulatúra

Dlhodobý projekt spracovania a sprístupnenia prameňov k starším dejinám hudby na Slovensku pokračoval pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a vďaka podpore Fondu na podporu umenia v roku 2020/2021 spracovaním ďalších pramenných súborov z bohatej hudobnej histórie Nitry a Bratislavy.
01.05.2020 Aktuality

Hudobné pramene z Nitry a Bratislavy

Pramene hudby na Slovensku od baroka po 20. storočie – výskum, dokumentácia, prezentácia je dlhodobý projekt, ktorý sa realizuje pod gesciou Slovenskej národnej skupiny IAML a s pomocou Fondu na podporu umenia.
06.11.2019 Aktuality

Vychádza nové číslo Fontes

Vol. 66/3, júl - september 2019