Vedenie

Predsedníctvo od r. 2018

Prezident:  PhDr. Anna Žilková, CSc., Hudobné centrum

Viceprezident: Jana Pražienková, Univerzitná knižnica Bratislava, Hudobný kabinet

Sekretariát: Lea Mikulcová, Hudobné centrum

Pokladník: Lea Mikulcová, Hudobné centrum

Člen predsedníctva: Ľudmila Katová, Verejná knižnica Jána Bocatia  v Košiciach