Členovia SNS IAML

Hudobné centrum

predsedníčka SNS IAML
PhDr. Anna Žilková, CSc.
Michalská 10, 815 36 Bratislava
E-mail: anna.zilkova@iamlslovakia.sk
WEB: www.hc.sk

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta

Katedra hudby
Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
E-mail: rastislav.adamko@ku.sk
WEB: https://khkurk.wixsite.com/katedra

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra
E-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk, adudomova@krajskakniznicanitra.sk
WEB: www.krajskakniznicanitra.sk

PaeDr. Martina Božeková

individuálny člen
Martin

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu

Štúrova 36, 054 65 Levoča
E-mail: alena.repaska@skn.sk
WEB: www.skn.sk

Slovenské národné múzeum

Hudobné múzeum
Žižkova 18, 811 02 Bratislava
E-mail: edita.bugalova@snm.sk
WEB: https://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-uvodna-stranka

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
E-mail: imrich.simig@svkbb.eu, sona.svacova@svkbb.eu

Univerzita Komenského Filozofická fakulta

Katedra muzikológie
Gondova P. O. Box 32, 814 99 Bratislava
E-mail: jana.bartova@uniba.sk
WEB: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta

Katedra hudby
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
E-mail: acierna@ukf.sk
WEB: www.pf.ukf.sk

Univerzitná knižnica

Hudobný kabinet
Michalská 1, 814 17 Bratislava
E-mail: monika.lopusanova@ulib.sk, jana.prazienkova@ulib.sk

Ústav hudobnej vedy SAV

Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
E-mail: musicology@savba.sk, kniznica.uhv@savba.sk
WEB: http://uhv.sav.sk/

Vysoká škola múzických umení

Ústredná knižnica
Zochova 1, 813 01 Bratislava
E-mail: ticha@vsmu.sk, bartekova@vsmu.sk
WEB: www.vsmu.sk