Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk

SNS IAML

Slovenská národná skupina IAML (SNS IAML) je nezisková odborná asociácia právnických a fyzických osôb združujúca subjekty zamerané na hudobné knihovníctvo, archívnictvo a dokumentáciu hudby. Je členom Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - IAML).